Logo KAN
Secretariaat:
Beulakerweg 13
8355 AA Giethoorn

anvdekan@gmail.com
www.anvdekan.nl
Nieuwsbrief 4
(webversie)
In mei leggen alle vogels ….
De weidevogels zijn al sinds maart druk in de weer. De KAN ook! Weer een nieuwsbrief met ditmaal veel nieuws van BIJ12, de werkorganisatie van de provincies. Een nieuw gezicht als veldcoördinator: Klaas Eker. En drie vragen over uw ervaringen met onze nieuwsbrief.
Vervolgnieuws over de motie Veltkamp “Behandelbedrag bij wildschade”: Gedeputeerde Staten neemt de motie mee bij bespreking binnen het IPO (Interprovinciaal Overleg). In het najaar van 2018 worden de statenleden geïnformeerd over de uitkomsten en u ook! Wordt vervolgd.
Op 24 april jl. heeft ons bestuurslid Jacob Miedema bijgetekend voor 3 jaar als afgevaardigde van de KAN in het bestuur van het Collectief NWO.


Klaas
Opvolger Benno Vaartjes
Nadat Benno zich begin 2018 voorgoed in Frankrijk heeft gevestigd, is de KAN op zoek gegaan naar een opvolger. In april hebben de KAN en het Collectief NWO gezamenlijk besloten Klaas Eker in te huren als veldcoördinator. Klaas gaat samen met Ton Fleer aan de slag om nog meer potentieel goed weidevogelland en karakteristieke landschapselementen onder beheer van het ANLb te loodsen.
Klaas woont op Dwarsgracht, snijdt ‘s winters riet en draait ‘s zomers en in het najaar mee in de coöperatieve werkploeg SANNO die natuurbeheer uitvoert voor met name Natuurmonumenten in de Wieden. Klaas is gemiddeld 1 dag per week beschikbaar voor werkzaamheden voor de KAN en het Collectief. U kunt hem telefonisch bereiken op 0644-368127 en per mail k.eker@collectiefnoordwestoverijssel.nlLogo KAN
Aanpassing Nieuwsbrief KAN?
De KAN probeert relevant nieuws via een email-nieuwsbrief zo snel mogelijk beschikbaar te stellen aan haar leden. Graag horen wij van u of de Nieuwsbrief in een behoefte voorziet.
  1. Is de Nieuwsbrief leesbaar op uw PC, tablet en/of mobiel?
  2. Is het nieuws relevant voor u?
  3. Heeft u tips en/of mist u bepaalde berichtgeving?
Als u op een vraag klikt, opent zich uw emailprogramma en kunt u uw mening geven; bij voorbaat hartelijk dank namens het bestuur van de KAN.Kuiken loopbaan
Kuikenveld gezocht! 
Logo BIJ12

Prijs voorjaarsgras 2018 voor bepalen grasschade
Ganzen veroorzaken in het voorjaar vaak schade aan graslanden. De getroffen boeren kunnen recht hebben op een tegemoetkoming. De prijs waarop deze vergoeding gebaseerd wordt, is nu bekend. Lees verder >Provincies zetten in op behoud van weide- en akkervogels
Provincies en maatschappelijke partijen gaan zich nog meer inzetten voor het behoud van weide- en akkervogels zoals de grutto, kievit, scholekster, patrijs en veldleeuwerik. Er wordt geïnvesteerd in het optimaliseren van hun leefgebieden in het boerenland en natuurreservaten. Lees verder >NVWA controleert uitvoering ANLb via steekproef
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert voor het ANLb in 2018 6,25% van het ANLb-beheer in het veld bij de agrarische collectieven. Het gaat om ongeveer 14.000 beheeractiviteiten. De controle gebeurt op basis van een steekproef. Lees verder >Lijst Indicatorsoorten voor niet-bemesten van graslanden en akkers verbeterd
Bepaalde plantensoorten groeien alleen op niet-bemeste akkers en graslanden. Ze zijn een goede indicatie dat een perceel niet bemest is. De lijst van deze zogenoemde ‘indicatorsoorten’ is onlangs vernieuwd in overleg met provincies, BIJ12, RVO.nl, de NVWA en BoerenNatuur. Lees verder >Pilots natuur-inclusieve landbouw voor nieuwe GLB
BoerenNatuur ontwikkelt in afstemming met de regio’s en in opdracht van het ministerie van LNV meerdere pilots over natuurinclusieve landbouw. Hiermee wil men inspelen op de verwachten mogelijkheden van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) en op ontwikkelingen in de markt, zoals duurzamer werken binnen de zuivelketen. Lees verder >Logo KAN
Last-minute beheer: red kuikens!
Het is mogelijk dat u binnenkort, wanneer u van plan bent te gaan maaien, ziet dat er kuikens of legsels van weidevogels aanwezig zijn. Binnen het nieuwe stelsel voor agrarisch natuurbeheer (ANLb) zijn daarom verschillende mogelijkheden om gedurende het weidevogelseizoen kuikens en legsels te sparen. Om flexibel te kunnen inspringen op de situatie zijn er drie vormen van last-minute beheer mogelijk. Lees verder >® Kopse Agrarische Natuurvereniging, mei 2018
Afmelden voor deze nieuwsbrief