• slide weidevogels

A05a Kruidenrijk grasland: 1 april – 15 juni, 1 juli of 8 juli

Beschrijving
Kruidenrijke graslanden zijn van grote waarde voor opgroeiende weidevogelkuikens, die hier voedsel (insecten) en schuilgelegenheid kunnen vinden. Kruidenrijke percelen hebben een aantrekkende werking op weidevogelkuikens en kunnen dan ook een belangrijk toevluchtsoord vormen als omliggend grasland wordt gemaaid.

Beheereisen
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 april tot 15 juni, 1 juli of 8 juli;
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
3. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid;
4. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd;
5. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit bijlage 1 zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen);
6. Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan;

Aanvullende beheervoorschriften
7. Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. van pleksgewijze bestrijding van haarden van akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel;
8. Er is uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan en alleen buiten de rustperiode;
9. Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Vaker maaien en afvoeren is toegestaan;
10. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;

Pakketten
A05a Kruidenrijk grasland: 1 april – 15 juni
A05c Kruidenrijk grasland: 1 april – 1 juli
A05d Kruidenrijk grasland: 1 april – 8 juli