• slide weidevogels

A03 Plas-dras: inundatie 15 februari – 15 april, 15 mei of 15 juni

Beschrijving
Plas-dras biedt een aantrekkelijke biotoop voor weidevogels om te rusten, te foerageren en in goede conditie te komen voor het broedseizoen. Op plasdraspercelen kunnen voor het eigenlijke broedseizoen soms honderden weidevogels worden aangetroffen. De aantrekkingskracht is daarmee erg groot en gehoopt wordt dat een deel van deze weidevogels zal besluiten in het gebied te blijven om te broeden. Daarnaast bieden plas-draspercelen ook foerageer- en rustmogelijkheden buiten het directe broedseizoen, bijvoorbeeld voor al uitgevlogen jonge vogels en doortrekkers.

Beheereisen en voorschriften
1. De beheereenheid is geïnundeerd (100% drassig). De inundatieperiode loopt van 15 februari tot 15 april, 15 mei of 15 juni;

Aanvullende beheervoorschriften
2. De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd;
3. Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen de 5 en 20 cm diep;
4. Ook buiten de inundatieperiode wordt ingezet op maximale bescherming van aanwezige weidevogelnesten en kuikens;
5. Indien buiten de inundatieperiode nesten van weidevogels aanwezig zijn, worden deze bij landwerkzaamheden ontzien;
6. Indien buiten de inundatieperiode weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, wordt uitsluitend van binnen naar buiten gemaaid en/of worden 4 tot 12 uur voorafgaand aan het maaien stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander perceel. In overleg met een hiertoe door het collectief aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen.

Pakketten
A03a Plas-dras: inundatie 15 februari – 15 april
A03b Plas-dras: inundatie 15 februari – 15 mei
A03c Plas-dras: inundatie 15 februari – 15 juni