• slide weidevogels

A02 Kuikenvelden

Beschrijving
Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is vooral voor weidevogels van belang. Dit biedt rust aan broedende vogels door de kans op verstoring van de legsels te minimaliseren. Ook kan het functioneren als opgroeigebied voor jonge weidevogels. Bij het pakket kuikenvelden wordt de rustperiode ad hoc bepaald om rust te creëren op plaatsen waar dit nodig is.

Beheereisen
1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie pakketten);
2. In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats;
3. Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan;

Aanvullende beheervoorschriften
4. Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter breed te zijn;
5. Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid;

Pakketten
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste: •
– A02a 2 weken •
– A02b 3 weken •
– A02c 4 weken •
– A02d 5 weken •
– A02e 6 weken