• slide weidevogels

Uitrijden ruige mestmelding

Wanneer u een overeenkomst heeft met het Collectief Noord West Overijssel en/of de Kopse Agrarische Natuurvereniging (KAN) binnen het werkgebied van de KAN dan bestaat er voor u de mogelijkheid om een ruige mest vergoeding te ontvangen wanneer u ruige mest uitrijdt over de percelen met de volgende beheerovereenkomst:
• A01 Grasland met rustperiode: 1 april – 1, 8 of 15 juni;
• A05a Kruidenrijk grasland: 1 april – 15 juni, 1 juli of 8 juli.

Wanneer u besluit om ruige mest uit te rijden, op percelen met de bovenstaande beheerpakketten, moet u voldoen aan een aantal pakketvoorwaarden, namelijk:
• Op de percelen wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest per hectare uitgereden;
• De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en 31 maart, óf vanaf de dag eerst volgende dag op de einddatum van de rustperiode van het betreffende agrarische beheerpakket tot uiterlijk 31 augustus opgebracht, waarbij per beheerjaar slechts één melding per perceel gedaan mag worden;
• Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen 7 dagen na het uitrijden melding gedaan bij de veldcoördinator Ton Fleer (alto.fleer@tiscali.nl) van de KAN op het daarvoor bestemde, onderstaande meldingsformulier. U dient dit formulier zo nauwkeurig mogelijk in te vullen en per mail of post op te sturen.

Let bij het kiezen van het formulier goed op of u mee doet met het nieuwe stelsel ANLb (contracten vanaf 01-01-2016) of het SNLa stelsel.
• Als u de ruige mest niet over het gehele oppervlak van het perceel heeft uitgereden geeft u aan op welk oppervlak u dit wel heeft gedaan.
• Wanneer u niet weet welke nummer bij welk perceel hoort, vermeldt u op een bij te leveren kaart op welke percelen en op welk oppervlak de ruige mest is uitgereden. Hiervoor kunt u de luchtfoto’s gebruiken die beschikbaar zijn achter het menu ‘Telgebieden’.