• slide over kan

Het ANLb contract

Wanneer u een contract aangaat met Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A. en ANV De KAN voor 1 of meerdere jaren, dan zijn meerdere documenten voor u van belang, namelijk:

• Beheercontract
• Bijlage 1: Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften behorende bij het beheerpakket
Bijlage 2: Algemene voorwaarden
Bijlage 3: Controle- en sanctieprotocol
• Bijlage 4: Overzicht met beheereenheden en vergoedingen met kaart waarop de beheereenheden zijn vastgelegd.

Uitgezonderd de bijlagen 2 en 3 zijn het documenten die per deelnemer opgesteld worden.
Het beheercontract is geldig zolang u deelnemer bent van het ANLb stelsel.
Bijlages 1 en 4 wijzigen echter bij elke verandering van het aangegane overleg, en moeten daarvoor ook opnieuw ondertekend worden.

Naast het uiteindelijke contract moet het beheer ook worden ingetekend op een kaart die gecontroleerd wordt door ons en RVO met uw percelen uit de Gecombineerde Opgave. Om deze controle mogelijk te maken voor ons dient u een machtiging af te geven aan:

Coöperatieve Agrarische Natuur Collectief Noordwest Overijssel U.A.,
KvK 62119036
Koraal 16
8265RS Kampen

Deze machtiging bestaat alleen uit het onderwerp ‘raadplegen percelen’, u kunt dit vinden in ‘Mijn dossier’ op de website van RVO onder het kopje ‘machtigingen’.

Met de machtiging worden eventuele kortingen door verschillen in de perceelsomvang voorkomen. Eventuele wijzigingen in omvang moeten daarom ook door uzelf doorgegeven te worden; de omvang van uw perceel uit de Gecombineerde Opgave is ook voor het beheerperceel de maximale omvang.

Naast dat u deelneemt aan het ANLb stelsel zet ANV De KAN zich ook zoveel mogelijk in voor uw belangen en wensen om die reden dient u tevens lid te worden van de ANV.