• slide over kan

Over De KAN

De Kopse Agrarische Natuurvereniging is een vereniging welke zich ten doel stelt:

• Haar leden in staat te stellen optimaal gebruik te maken van alle regelingen op het gebied van (agrarisch) natuurbeheer, en;
• Het bevorderen van een goed (agrarisch) natuurbeheer in haar werkgebied, en;
• Alles wat met een en ander verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Het werkgebied van ANV De KAN omvat de hele gebied van de gemeente Steenwijkerland, met daarbij een klein deel van de gemeente Zwartewaterland, bestaande uit de Barsbeker Binnenpolder.

ANV De KAN kan ten behoeve van haar leden bij subsidieverlenende instanties rechten bedingen en te hunnen laste verplichtingen aangaan.
Zij kan nakoming van bedongen rechten jegens en schadevergoeding aan een lid vorderen, tenzij dit lid zich daartegen verzet.