• slide landschapselementen

A13b Botanisch hooiland

Beschrijving
Botanische graslanden hebben vaak een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden.

Beheereisen
1. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid;
2. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit bijlage 1 zijn in transect aanwezig in de periode x tot y (groeiseizoen);
3. Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd;
4. Beweiding is van 1 maart tot 1 augustus niet toegestaan;

Aanvullende beheervoorschriften
5. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht;
6. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;
7. Klepelen is niet toegestaan.