• slide landschapselementen

A13a Botanisch weiland

Beschrijving
Botanische graslanden hebben vaak een wat pollige structuur en verspreid voorkomende kruiden. Botanisch waardevol grasland kan een belangrijke bijdrage leveren aan diverse vormen van beheer gericht op vogels, insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige kruiden zijn een voedselbron, en de wat open, ijle structuur van het gewas kan schuilgelegenheid bieden.

Beheereisen
1. Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid;
2. Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit bijlage 1 zijn in transect (een diagonale lijn van 100 meter over een perceel of een lijn over een rand) aanwezig in de periode maart t/m oktober (groeiseizoen);
3. Van 1 maart tot 1 oktober is beweiding toegestaan met maximale veebezetting 2 GVE/ha.

Aanvullende beheervoorschriften
4. De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht;
5. Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid;
6. Bijvoeren is niet toegestaan;
7. Klepelen is niet toegestaan.