Provincie Friesland laat predatie van steenmarter op weidevogels onderzoeken

Dit voorjaar laat de provincie Friesland onderzoek doen naar de omvang van jagende steenmarters op broedende weidevogels. De steenmarter wordt steeds meer gezien in weidegebieden. Camerabeelden tonen aan dat steenmarters eieren uit de nesten van kieviten en grutto’s roven. Er is nog weinig wetenschappelijke kennis over de daadwerkelijke omvang van de predatie door steenmarters. Daarom laat de provincie het onderzoek uitvoeren.

De steenmarter is een beschermde diersoort. Die mag vanuit de Wet natuurbescherming niet zomaar worden aangepakt. Als de provincie maatregelen wil nemen om de steenmarter uit weidevogelgebieden te weren dan moet daar eerst een gedegen onderzoek aan ten grondslag liggen. Eerst moet er aangetoond worden in welke mate de steenmarter schade toebrengt aan weidevogels. Pas daarna kan gekeken worden naar passende maatregelen.

Gespecialiseerde wetenschappers voeren in 4 weidevogelgebieden in Friesland onderzoek uit. Via DNA-technieken onderzoeken de wetenschappers restanten van buitgemaakte eieren of oudervogels in het laboratorium. Daarmee hopen zij de predator te achterhalen. Daarnaast wordt in dezelfde gebieden met camera’s gewerkt. Beelden moeten de predators vastleggen. Ook hier hopen de onderzoekers zicht te krijgen op welke diersoorten in de nacht daadwerkelijk de eieren of weidevogels opeten en hoe vaak de steenmarter in beeld komt.

Het onderzoek wordt geleid door de zoogdierexperts Bob Jonge Poerink en Jasja Dekker. Zij krijgen hulp van veel weidevogelbeschermers die enthousiast aan het werk zijn gegaan met het zoeken naar nesten, het plaatsen van camera’s en ook het verzamelen van de DNA-monsters. Na de zomervakantie zijn de eerste resultaten van het onderzoek bekend. Deze resultaten worden vergeleken met andere onderzoeken naar steenmarterpredatie. De provincies Groningen en Overrijsel voeren namelijk ook onderzoek uit naar de steenmarter.

bron: Provincie Friesland, 10/05/17