Drones ingezet om weidevogels te beschermen

Er vliegen komend voorjaar 6 drones in Nederland om weidevogelnesten te traceren. Met de weidevogeldrone hoopt men veel meer weidevogelnesten op te sporen zodat boeren er rekening mee kunnen houden bij hun werkzaamheden. Zonder de drone wordt slechts 20% van de nesten opgespoord en beschermd. Met de drone kan per uur tussen de 30 en 40 hectare weiland worden afgespeurd naar nesten. Een warmtebeeldcamera vindt de nesten. De eieren zijn door het broeden namelijk warmer dan de omgeving, waardoor ze te detecteren zijn.
Voordelen van de drone zijn dat het minder verstorend werkt voor de vogels, de locatie nauwkeuriger te bepalen is en de verkregen gegevens makkelijk in een landelijke database opgeslagen kunnen worden. De drone is erg gebruiksvriendelijk. Gebruikers kunnen na een eenvoudige instructie verantwoord met de weidevogeldrone aan de slag en de weidevogeldrone gaat bijna volautomatisch te werk. Overigens blijven ook vrijwilligers nodig en actief om te nesten op te sporen en te beschermen.

bron: LTO Noord, 24/4/17