‘Scheurverbod belemmert gebiedsprocessen in Overijssel’

De provincie Overijssel wil dat staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken het scheurverbod in het landinrichtingsgebied Blokzijl-Vollenhove opheft. Het scheurverbod belemmert de verkaveling en daardoor ook de natuurontwikkeling. Ook bij het Natura 2000-gebied Springendal/Dal van de Mosbeek speelt deze discussie.

In het Natura 2000-gebied Blokzijl-Vollenhove vindt een landinrichtingsproject plaats. Gronden komen beschikbaar ten behoeve van de natuur, en gebiedsbreed wordt de landbouwstructuur verbeterd door kavelruil. Dat betekent dat sommige boeren goede landbouwgrond op afstand kwijtraken en daarvoor percelen dicht bij huis ervoor terug krijgen. Maar in sommige gevallen liggen die nieuwe percelen binnen het Natura 2000-gebied. Dat betekent dat er een scheurverbod voor grasland geldt.

Daar zijn de boeren niet blij mee, zegt Klaas de Lange, bestuurslid van LTO Noord regio Oost. “Het gaat vaak om BBL-grond die jarenlang is verhuurd aan een reeks van pachters. Daar wordt de grond niet beter van. Een forse opknapbeurt van de grond is vaak dringend nodig. Maar dat kan dus niet, en daarom wordt ruilen minder aantrekkelijk. En als boeren niet willen ruilen, komen ook de natuurdoelen in gevaar.”

Volgens de LTO Noord-bestuurder zien ook de andere gebiedspartijen het probleem. “Wij hebben onlangs met Staatsbosbeheer hierover gesproken. De organisatie deelt onze zorgen en ziet ook dat het scheurverbod een voorspoedige gebiedsontwikkeling in de weg staat.”

bron: LTO Noord, 11/04/17