Landbouwschade door Canadese gans en Houtduif in Overijssel tijdelijk vergoed

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten in de periode van 1 januari 2017 tot 1 september 2017 landbouwschade door Canadese gans en Houtduif te vergoeden volgens de daarvoor geldende regels. Zij doen dit omdat in afwachting van een goedgekeurd Faunabeheerplan schade door deze dieren, die op de landelijke vrijstellingslijst staan, niet voorkomen mag worden door afschot. De directeur van de provinciale uitvoeringsorganisatie BIJ12 en de faunabeheereenheid zijn hierover geïnformeerd.

bron: Provincie Overijssel, 11/04/17