Veel Nederlanders willen natuurvriendelijker landbouw om vogels te redden

Een meerderheid van 59% van de Nederlanders die Motivaction in een onderzoek ondervroeg vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden. Van de ondervraagden geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Motivaction voerde een publieksonderzoek uit in opdracht van Vogelbescherming Nederland. Vogelbescherming vindt dat de transitie van de huidige landbouwpraktijk naar natuurvriendelijke landbouw prominent onderdeel van het nieuwe regeerakkoord moet zijn.

Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de ondervraagden zich zorgen maakt over natuur en landschap in het Nederlandse boerenland. Slechts 16% geeft aan zich daar nooit zorgen over te maken. Een ruime meerderheid vindt dat de landbouw natuurvriendelijker moet worden om de vogels van het boerenland te redden.

Boeren belonen voor natuurprestaties
Van de respondenten geeft 66% aan dat het nieuwe kabinet vooral boeren moet belonen die de natuur op hun land beschermen. Vogelbescherming vindt dat uit de cijfers blijkt dat er brede steun in de maatschappij is voor een transitie in de landbouw. Een verandering van een landbouw die hoofdzakelijk gericht is op productie, naar een landbouw waarbij veel meer rekening gehouden wordt met natuur en landschap. Deze verandering in de landbouw zou in de ogen van de organisatie een belangrijk onderdeel moeten vormen van het nieuwe regeringsbeleid, anders zullen vogels als de grutto uit Nederland verdwijnen.

bron: Vogelbescherming Nederland, 07/04/17