Tien tips GD voor gebruik vaste mestfractie als ligboxbedekking

Het uiergezondheidsaanpak Team van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) krijgt regelmatig vragen over het gebruik van vaste fractie uit gescheiden mest als ligboxbedekking. Het team komt met 10 tips voor de juiste toepassing.

In algemene zin is het belangrijk om u bij het gebruik van de vaste fractie uit gescheiden mest het volgende te realiseren:

• Omgevingsgebonden mastitisverwekkers (zoals E. coli, Klebsiella spp.) zijn aanwezig in mest.
• Als de omstandigheden voor bacteriegroei gunstig zijn (warm en vochtig weer), kunnen (omgevingsgebonden) mastitisverwekkers zich massaal vermenigvuldigen in dit organische materiaal.
• Een verhoging van de infectiedruk in het ligbed geeft een verhoogd risico op (klinische én subklinische) mastitis.
• In de zomerperiode (warm en vochtig) wordt méér mastitis gezien door omgevingskiemen (verstoorde balans infectiedruk en weerbaarheid).

10 Managementtips voor de juiste toepassing

1. Een rantsoen van maïs en graskuil is het meest geschikt met betrekking tot de samenstelling van de mest.
2. De mest moet voor het scheiden goed gemixt zijn.
3. Het is het best als de mest na het persen een droge stofpercentage van minimaal 33 tot 35 procent heeft.
4. Voorkom broei.
5. Breng de mest geregeld, één of meerdere keren per week aan in dunne laagjes (7 tot 10 centimeter); deze drogen makkelijk aan de lucht waardoor het droge stofpercentage snel kan oplopen tot 60%.
6. Een goed geventileerde stal is een vereiste.
7. Zorg voor een goede boxafstelling; voorkom dat koeien bij het opstaan urineren en mesten in de box en haal dagelijks vuile plekken weg.
8. Het starten met de vaste mestfractie als ligboxbedekking vergt tijd en aandacht.
9. Maak gebruik van het GD strooiselpakket om gemakkelijk de infectiedruk in de ligboxen en/of de voorraad vast te stellen.
10. Door iedere dag (voorjaar/zomer) of iedere twee dagen (herfst/winter) kalk aan de ligboxbedekking toe te voegen is het mogelijk de pH tijdelijk te verhogen en de bacteriegroei af te remmen.

bron: GD, 06/04/17