Ecologische aandachtsgebieden in GLB kunnen biodiversiteit vergroten

De ecologische aandachtsgebieden in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid van de Europese Unie kunnen een bijdrage leveren aan het beperken van de impact van landbouwpraktijken op het milieu, vanwege positieve effecten op de biodiversiteit, de bodem, het water en het klimaat. Dat staat in een rapport van de Europese Commissie waarin een evaluatie is gemaakt van de gevolgen van introductie van de ecologische aandachtsgebieden in het systeem van directe betalingen aan boeren sinds 2015. Boeren met meer dan 15 hectare grond in gebruik moeten minimaal 5% van hun grond inrichten als ecologisch aandachtsgebied.
Uit het rapport blijkt dat 90% van de boeren in de Europese Unie ervoor kiest de vergroening uit te voeren door de teelt van een vanggewas of een stikstofbindend gewas. Een beperkte groep kiest voor het inrichten van stroken met landschapselementen of bloemrijke akkerranden. De ecologische aandachtsgebieden dragen bij aan de biodiversiteit en leveren ecosysteemdiensten zoals bestuiving, bescherming tegen plantenziekten, verbetering van de waterkwaliteit en het beperken van erosie.
Europese Commissie is niet van plan om een eerder voorstel om het verplichte aandeel ecologisch aandachtsgebied te verhogen van 5 naar 7% door te zetten. Uit het rapport wordt afgeleid dat er feitelijk al meer dan 7% van het land wordt gebruikt op een manier als voor de ecologische aandachtsgebieden wordt gevraagd. De Europese Raad van landbouwministers en het Europees Parlement moeten daar definitief hun oordeel over geven.

bron: Europese Commissie, 03/04/17