LTO Noord roept leden op om de winterschade door ganzen te melden

Volgens LTO Noord neemt het aantal ganzen, en daarmee ook de schade, in de noordelijke provincies toe. Maar uit het aantal meldingen van winterschade door ganzen blijft dat nog niet. Alma den Hertog, Jan Bloemerts en Peet Sterkenburgh, de bestuurlijke boegbeelden voor Groningen, Drenthe en Friesland, roepen LTO Noord-leden daarom dringend op om de winterschade door ganzen te melden. Dat kan gratis via www.faunaschade.nl, maar moet wel voor 1 april gebeuren.

Minder meldingen van schade leiden ertoe dat er wordt gedacht dat het meevalt met de ganzenoverlast. Daarbij baseren faunabeheereenheden hun plannen en maatregelen voor afschot op basis van de schadecijfers in een gebied. Zonder juiste cijfers kunnen faunabeheereenheden geen juiste afweging, inzet een aanpak maken.

Daarbij kijken de bestuurders van LTO Noord, met fauna in hun portefeuille, ook vooruit naar de voorjaar van 2018, als een grootschalige evaluatie van het faunabeheer op de agenda staat. Ook hiervoor heeft LTO Noord cijfers nodig, om goed onderbouw beleid voor de toekomst te maken. De bestuurders benadrukken dat het melden van schade gratis is. Naast schademeldingen kunnen er op de website aanvragen worden gedaan voor tegemoetkoming in de schade. Hiervoor geldt wel het behandelbedrag van 300 euro.

bron: LTO Noord, 28/03/17