Kennis over ‘bodem’ moet opnieuw landen op boerenerf

Meer inzicht is nodig in de relatie tussen investeringen in de bodem en de opbrengst er van. De kennis is al voorhanden in Nederland maar wordt nog te weinig toegepast boerenerf. In de komende jaren moet die kennis dus overgebracht worden op de ondernemers in de landbouw. Dat is de algemeen gedeelde visie van vertegenwoordigers van LTO, Cumela, agrarische natuurverenigingen, ketenpartijen en deskundigen van Wageningen University & Research en een aantal boeren.

Op uitnodiging van Waterschap Vallei en Veluwe waren ze 22 maart 2017 bijeen om na te denken over de rol die het waterschap kan nemen om de ‘bodem’ meer onder de aandacht van agrariërs te brengen. Ook voor het waterschap is dat met oog op de klimaatverandering – meer hevige regenbuien, langere perioden van droogte – belangrijk. Een gezonde bodem neemt meer water op, houdt het langer vast en voorkomt dat meststoffen uitspoelen naar het oppervlaktewater.

Goede bodem, gezonde veestapel
Het belang voor de boer van een goede bodem is volgens de aanwezigen overduidelijk: een goede bodem betekent goed, genoeg en gezond gewas voor voer en een gezonde veestapel. En de meeste agrariërs weten ook wel dat het zo werkt. De drempel om het roer om te gooien is echter nog te hoog, mede omdat de strenge mestwetgeving in veel gevallen als een strak keurslijf voelt. Hoe kunnen agrariërs dan verleid worden om de gebaande paden te verlaten en een nieuwe weg in te slaan? Studiegroepen zijn een succes, zeggen de aanwezigen. En er zijn voldoende succesverhalen te vertellen. Zoals ‘Vruchtbare Kringloop’ die binnenkort ook start in het gebied van waterschap Vallei en Veluwe.

Vele knoppen
Er zijn vele knoppen waaraan je kunt draaien om de kwaliteit van de bodem te verhogen. Logisch dat boeren door de bomen het bos niet meer zien. Bijvoorbeeld: voorkom verdichting van de grond door eisen te stellen aan de bandenspanning van voertuigen die het land op gaan. En: geef de boer zelf de regie over de waterstand door zelfbedieningsstuwen te plaatsen en/of peilgestuurde drainage aan te leggen. Of: verhogen van het organisch stofgehalte en precisiebemesting. Veel mogelijkheden, maar wat het gewenste effect heeft, hangt af van het soort grond en de ligging van een perceel. Ook belangrijk: is het pachtcontract in de huidige vorm wel een stimulans om te investeren in de grond?

bron: Waterschap Vallei en Veluwe, 22/03/17