Van Dam: ‘Nieuw kabinet moet meer geld vrij maken voor natuur’

Het nieuwe kabinet moet straks extra geld uittrekken voor natuurbeheer. Er is elk jaar zeker 100 tot 200 miljoen euro extra nodig om tot verbetering van de biodiversiteit te komen. Dat zegt staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken, in het huidige kabinet verantwoordelijk voor het natuurbeleid.

Van Dam is sinds november 2015 als staatssecretaris verantwoordelijk voor de portefeuille natuur en landbouw binnen het huidige kabinet. Samen met zijn voorganger Dijksma heeft hij naar eigen zeggen ‘zo goed als mogelijk hersteld wat door het vorige kabinet was stukgemaakt’. Dat kabinet halveerde de uitgaven voor natuurbeheer tot 400 miljoen. “Dit kabinet is met een nieuwe natuurwet gekomen. We hebben structureel 200 miljoen geïnvesteerd. Alle 160 Natura 2000-gebieden zijn aangewezen, waar de natuur extra goed wordt beschermd.” Zijn vrees is dat een nieuw kabinet opnieuw op natuur zal bezuinigen.
De staatssecretaris is van mening dat het nu de goede kant op gaat met de natuur. “Het Planbureau voor de Leefomgeving meldde vorige maand dat 55% van de dier- en plantensoorten ‘in gunstige staat van instandhouding’ verkeert. In 2027 is dat 65%. Maar het betekent dat dan nog altijd een derde van alle soorten wordt bedreigd. Van de oorspronkelijke biodiversiteit in Nederland is nog maar 15% over. Het moet nog beter, stelt Van Dam. Volgens het planbureau is de meeste winst te behalen in de gebieden om de bestaande natuur heen en in de landbouw. Een nieuw kabinet zou 100 tot 200 miljoen extra moeten vrij maken, waardoor het Natuurnetwerk Nederland kan worden vergroot en met name de verbindingen tussen bestaande gebieden.
Verder zou de staatssecretaris graag fors inzetten op natuurlijk boeren en agrarische natuurbeheer. Nederland mag een deel van de Europese landbouwsubsidies, bedoeld voor directe inkomenssteun, benutten voor agrarisch natuurbeheer. De Tweede Kamer heeft de plannen die Van Dam daarvoor had geblokkeerd. “Vanaf 23 maart zit er een nieuwe Tweede Kamer. Dan wil ik het alsnog regelen. Het bedrag dat daarmee gemoeid is kan oplopen tot tientallen miljoenen.”

bron: Trouw, 15/02/17