Extra inzet van jagers rond Schiphol om aantal ganzen te verminderen

Op 21 en 28 januari is er op verzoek van en in samenspraak met het ministerie van Infrastructuur en Milieu extra en gecoördineerd op ganzen gejaagd binnen de zone van 10 kilometer rond de luchthaven Schiphol. De grote aantallen ganzen vormen een probleem voor de luchtvaartveiligheid rond Schiphol. Alle vijf wildbeheereenheden in het gebied Haarlemmermeer, Amstelland, Spaarnwoude, Wijckermeer en Zaanstreek hebben meegedaan. Alle geschoten ganzen zijn verwerkt voor consumptie.

Het verminderen van de populatie ganzen is onderdeel van een pakket aan maatregelen om het risico op een aanvaring tussen een vliegtuig en een gans te verminderen. Andere maatregelen die sinds een aantal jaar worden genomen zijn bijvoorbeeld het inzetten van een vogelradar op Schiphol en het beperken van de mogelijkheden voor ganzen om te foerageren. Over deze maatregelen zijn door de betrokken partijen afspraken vastgelegd in het ‘Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018’.

In voorgaande jaren werd in opdracht van het ministerie aan populatiebeheer gedaan door het gebruik van CO2. Dit was het afgelopen jaar niet mogelijk vanwege een rechterlijke uitspraak. Daarom is nu voor het extra en gecoördineerd jagen gekozen met andere middelen. Doel was eveneens om ervaring op te doen met deze manier van werken. Voor het ruiseizoen in 2017 wordt door het ministerie weer een ontheffing gevraagd voor het populatiebeheer met CO2 en bijbehorende vangwijze. Dit is dan weer mogelijk onder de nieuwe wet- en regelgeving over natuurbescherming.

De jagers hebben deze twee dagen ruim 700 ganzen kunnen schieten. Wim van den Essenburg, voorzitter van de Noord-Hollandse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging: “Dit had een veelvoud kunnen zijn als de overheid jagers de juiste middelen had verleend om de ganzen efficiënt te bejagen. Denk daarbij aan uitbreiding van de straal rondom Schiphol naar 20 kilometer in plaats van 10 kilometer, het gebruik van elektronische, akoestische lokmiddelen om meer ganzen netjes binnen schot te krijgen en de mogelijkheid om over geluidsdempers te beschikken bij gebruik van een kogelbuks.”

bron: Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, 01/02/17