Veehouder plant bos aan om in eigen stalstrooisel te voorzien

Deze week start melkveehouder Henk Hoefnagel uit het Gelderse Beneden-Leeuwen met de aanplant van 5 hectare bos. Hij versnippert straks het hout met drie doelen: strooisel voor een comfortabele koeienstal, een betere bodem en een klimaatneutraal bedrijf. De eerste bomen worden op 4 februari geplant.

Hoefnagel pacht 5 hectare bosgrond waar een herplantplicht op rust. Hij benaderde Probos en CLM om hem te helpen. Probos heeft het beplantingsplan gemaakt, waarin zowel natuur als productiehout aandacht kregen. Elzen, wilgen en populieren moeten er komen, bomen die goed groeien op natte grond, snel groeien en waarvan de snippers goed als stalstrooisel kunnen dienen. De provincie Gelderland keurde het plan goed en ondersteunt het plan met een financiële bijdrage.

De bomen worden elke 2 tot 8 jaar afgezet. Na het afzetten kunnen de bomen vanuit de stobbe weer nieuwe stammen vormen. Dit is een moderne vorm van hakhout- of griendbeheer. Het hout dat uit het bos wordt geoogst wordt versnipperd. De snippers worden gebruikt als stalstrooisel in de compoststal van het melkveebedrijf. De compost uit de stal levert vervolgens extra organische stof aan de gras- en akkerlanden van het bedrijf, waarmee extra koolstof wordt vastgelegd in de bodem. Dat levert bovendien een gezondere bodem op.

CLM rekent de koolstofbalans uit van de activiteiten. Hoefnagel wil zijn bedrijf klimaatneutraal maken. Met de oogst van hout voer je weliswaar koolstof af, maar de stobben en wortels van de bomen leggen CO2 vast. Ook zorgt een hoger organische stofgehalte in de bodem ook voor vastlegging van koolstof. De ontwikkelingen hiervan worden de komende jaren nauwkeurig gevolgd.

bron: Stichting Probos, 31/01/17