Boeren rond IJsselmeergebied vrezen omzetting buitendijks land in natuurgebied

Boeren rond het IJsselmeergebied vrezen dat hun buitendijks land omgezet wordt in natuurgebied. Dat stellen ze in een reactie op het ontwerp-beheerplan 2016-2021. Uit het plan blijkt dat de bestaande bestemming, agrarisch, blijft bestaan maar indien nodig wordt gewijzigd in Natura 2000-gebied. Dat zinnetje willen de boeren er graag uit hebben. Het raakt meer dan 10 boeren die in totaal bijna 200 hectare buitendijks land in gebruik hebben.

bron: LTO Noord, 31/01/17