LTO: ‘Boer wil ruimte houden bij ontwikkeling van natuur’

De provincies moeten boeren meer betrekken bij de aanleg en het beheer van natuur. Ook moeten boeren meer ruimte in hun ondernemerschap krijgen om een bijdrage aan natuur te leveren. Dat stelt Gerbrand van ‘t Klooster, coördinator Omgevingsbeleid bij LTO Nederland, in een reactie op het onderzoeksrapport dat het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) presenteerde over de decentralisatie van het natuurbeleid in Nederland.

“Provinciale bestuurders moeten zich actiever bemoeien met de rol die agrariërs kunnen spelen bij de ontwikkeling van natuur. Ook moeten ze begrijpen waar er spanningen zijn tussen ecologie en economie”, stelt Van ‘t Klooster. “Natuurbeheer is niet iets waarvoor de natuurbeherende organisaties automatisch het primaat hebben.”

Het PBL stelt vast dat de provincies goed op weg zijn met het realiseren van Europese doelstellingen in het natuurbeleid, maar wijst ook op het belang dat te weinig de dialoog wordt gezocht met burgers en andere partijen. “Dat ervaren wij ook”, zegt Van ‘t Klooster. “Er zit te veel spanning op de inbreng van boeren. Als zij ruimte krijgen in hun bedrijfsvoering, kunnen zij ook een bijdrage leveren aan natuurontwikkeling.”

Het PBL constateert ook dat provincies moeite hebben om grond voor natuur te verwerven, omdat de eigenaren niet willen meewerken. “Als na constructief overleg een passende oplossing volgt, doen boeren dat wel. Er is zelden sprake van onwil, maar zonder perspectief om bijvoorbeeld het bedrijf elders voort te zetten, houdt het op”, aldus Van ‘t Klooster.

bron: Nieuwe Oogst, 28/01/17