Lerende evaluatie Natuurpact afgerond

In de afgelopen jaren is het natuurbeleid verder gedecentraliseerd. De provincies zijn nu verantwoordelijk. Hoe pakken de provincies hun nieuwe taak op? Wat kunnen ze van elkaar leren? En worden de afgesproken doelen en ambities gehaald? Het Rijk en de Provincies hebben het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) gevraagd om het beleid dat voortkomt uit het Natuurpact te evalueren.

Het PBL heeft dit gedaan via een ‘Lerende Evaluatie’ in samenwerking met WUR en VU. Op 25 januari 2017 vond het eindsymposium ‘Samen werken aan natuur’ plaats. PBL-directeur Hans Mommaas overhandigde tijdens deze bijeenkomst de publicatie Lerende Evaluatie van het Natuurpact aan Martijn van Dam, staatssecretaris EZ, en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk.
Lees alvast de ervaringen van de betrokkenen bij de evaluatie. De onderzoeksresultaten worden naar verwachting binnenkort gepubliceerd.

bron: Portaal Natuur en Landschap