Hogan vraagt mening boeren over toekomstig landbouwbeleid

Europees Landbouwcommissaris Hogan roept boeren op hun mening te geven over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). De Europese Commissie begint op 2 februari met een openbare raadpleging. Alle geïnteresseerde EU-burgers krijgen 12 weken de tijd, tot eind april, om hun mening te geven over hoe het GLB er na 2020 uit moet zien.

De Europese Commissie wil met deze informatie aan de slag om een nieuwe strategie uit te zetten. Die moet eind 2017 klaar zijn. Hogan kondigde aan dat er in mei of juni een grote conferentie wordt gehouden in Brussel. “Dan zullen we kijken wat de uitkomsten zijn van de enquête, welke zorgen er zijn en met welke voorstellen de verschillende belanghebbenden zijn gekomen.”

bron: Nieuwe Oogst, 26/01/17