Praktijktoets met nieuwe beweidingstools van Amazing Grazing van start

Dit jaar test een eerste groep melkveehouders en weidecoaches de feedwedge, het maaivenster, het grasvenster en het voedingsvenster. Deze vier beweidingstools brengen de grasvoorraad bij beweiden en maaien in beeld, en ondersteunen daarmee de planning van het graslandgebruik. De tools geven inzicht in de beweidingsvolgorde en de mogelijke momenten van inscharen en maaien. De praktijktest is een belangrijk onderdeel in het tweede jaar van de bouwsteen ‘Grasvoorraad’ van het project Amazing Grazing.

Wekelijks meten de deelnemers aan de praktijktoets de droge stofopbrengst van de graslandpercelen. De belangrijkste vraag is of de daarmee gegenereerde managementinformatie praktisch bruikbaar is. Op basis van deze ervaringen worden de tools verder ontwikkeld.

Het maaivenster en de verbeterde feedwedge worden momenteel geprogrammeerd in GRIP OP GRAS. In februari komen ze als prototype voor iedereen gratis beschikbaar via www.akkerweb.nl. Het grasvenster en het voedingsvenster voor standweiden en roterend standweiden zitten nog in een pilotfase en zijn daarom dit jaar nog niet openbaar beschikbaar. In deze fase wordt getest of de tool voldoende ondersteunt met een bijvoedingsadvies om zodoende de graslengte tijdens de beweidingsperiode zo stabiel mogelijk te houden.

Amazing Grazing stelt rekenregels op voor het maaivenster, de feedwedge, het grasvenster en het voedingsvenster en toetst de tools. Gedurende het vervolg van Amazing Grazing komen deze rekenregels beschikbaar voor dienstverlening van alle intermediairs. Vanuit het project zelf worden geen adviesproducten in de markt gezet.

bron: Amazing Grazing – Wageningen UR, 24/01/17