LandschappenNL wil één landelijk registratiesysteem kleine landschapselementen

De Europese Unie wil een deel van de landbouwsubsidies besteden aan behoud en onderhoud van kleine landschapselementen als boomgroepjes, houtwallen en hagen. Dat maakt registratie noodzakelijk. LandschappenNL wil één landelijk registratiesysteem. Zo’n landelijke inventarisatie is er nog niet, al wordt er links en rechts wel wat bijgehouden. Het maken van een landelijke kaart zou 4,8 miljoen euro kosten en het beheer 1,8 miljoen per jaar.

Ook agrarische natuurverenigingen die samen met boeren natuurlijke elementen beheren, hebben baat bij zo’n kaart, net als gemeenten en provincies. Boeren krijgen een betere prijs voor hun melk als ze aantonen dat ze hun vee duurzaam houden, ook dat wordt dan gemakkelijker.

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken onderzocht Wageningen Universiteit de mogelijkheden om de kleine landschapselementen in één systeem op te nemen. Dat lijkt gemakkelijker dan het is, blijkt uit de haalbaarheidsstudie ‘Samen naar een registratie van groene en blauwe landschapselementen’. Kaarten zijn allemaal op een andere manier gemaakt, voor andere doeleinden en op een andere schaal. Op de topografische kaarten van het kadaster ontbreekt 80% van de solitaire bomen en boomgroepen, net als een derde van de houtwallen en singels.

Zie voor meer informatie de site van LandschappenNL.

bron: LandschappenNL, 24/01/17