Voorschot uitbetaling over beheerjaar 2016 Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

De provincies gaan een voorschot uitkeren op het beheer in 2016 voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit doen zij, na aandringen van BoerenNatuur.nl, om betalingsproblemen bij de agrarische collectieven te voorkomen. Het voorschot bedraagt 70% van het op perceelsniveau uitgevoerde en goedgekeurde ANLb-beheer in 2016. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) gaat dit voorschot namens de provincies eind januari uitbetalen.

Het voorschot wordt uitgekeerd omdat de afhandeling van de verantwoording over het uitgevoerde beheer in 2016 meer tijd in beslag neemt dan dat in eerste instantie werd verwacht. RVO.nl doet haar uiterste best om de definitieve uitbetaling zo snel mogelijk te realiseren, maar dat kan in complexe gevallen tot begin mei duren.

Het voorschot over beheerjaar 2016 stelt de collectieven in staat om de beheerders die deelnemen in het collectief alvast een voorschot te betalen op de beheerdersvergoeding over 2016. Aansluitend op de definitieve beoordeling en betaling van RVO.nl zal het collectief zelf ook per beheerder de balans moeten opmaken over de hoogte van de definitieve beheervergoeding over 2016.

Instructiebijeenkomsten SCAN-Finance
Tijdens de Instructiebijeenkomsten SCAN-Finance krijgen de collectieven uitleg van BoerenNatuur.nl over hoe een voorschot en de definitieve betaling van de beheervergoeding 2016 aan de deelnemers uitbetaald wordt. Deze bijeenkomsten vinden plaats op:
• 17 januari 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur bij ZLTO, Onderwijsboulevard 225 te Den Bosch
• 20 januari 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur bij Hotel Waanders, Rijksweg 12 te Staphorst
• 24 januari 2017 van 13.30 uur tot 16.00 uur bij Veenweide Innovatie Centrum, Oude Meije 18 te Zegveld

bron: Portaal Natuur en Landschap, 19/01/17