Uitbreidingsaanvragen voor droge- en natte dooradering en water

Voor 2017 konden de collectieven een uitbreiding op hun huidige ANLb-subsidieverlening aanvragen bij de provincie. Dit kon tijdens de openstellingsperiode voor het ANLb. De meeste agrarische collectieven hebben een uitbreidingsaanvraag ingediend voor het beheer vanaf 2017. Er zijn vooral uitbreidingen aangevraagd voor (delen van) nieuwe leefgebieden, namelijk droge- en natte dooradering en voor waterbeheer.

De provincies hebben de meeste uitbreidingsaanvragen inmiddels in samenwerking met RVO.nl beoordeeld en beschikt. De collectieven kunnen de afspraken met hun beheerders over het beheer dat zij verwachten uit te gaan voeren in 2017 dan definitief vastleggen.

bron: Portaal Natuur en Landschap