Jaarlijks beheer 2017 uiterlijk 31 december 2016 indienen

De agrarische collectieven hebben nog een paar weken om hun jaarlijks beheerplan voor 2017 in te dienen. De deadline hiervoor is, net als vorig jaar, scherp. Uiterlijk 31 december 2016 moeten de geplande beheeractiviteiten voor 2017 ingediend zijn bij RVO.nl. Om praktische redenen hebben collectieven, BoerenNatuur.nl en RVO.nl afgesproken het jaarlijks beheer al zoveel mogelijk vòòr 15 december in te dienen; en met succes. RVO.nl heeft de eerste plannen voor het jaarlijks beheer al ontvangen.

Deadline indienen beheerplannen: 31 december 2016
De deadline voor het indienen van het jaarlijks beheer is hard en is opgenomen in de provinciale subsidieverordeningen. Het beheer moet bekend zijn vóór de start van het beheerjaar op 1 januari. Elke dag dat het jaarlijks beheer 2017 later wordt ingediend bij RVO.nl, resulteert in een korting van 1%. Is het jaarlijks beheer voor 2017 niet binnen maximaal 25 werkdagen na 1 januari 2017 ingestuurd, dan hebben de collectieven geen recht meer op een beheervergoeding. Dit laatste volgt uit de beleidsregels Verlaging POP3.

Digitaal intekenen
Veel collectieven zullen de beheercontracten met de deelnemers al zo ver mogelijk voorbereid hebben. Om het jaarlijks beheer op tijd klaar te hebben, moeten de collectieven de beheercontracten met hun deelnemers, als dat nog niet is gebeurd, nu definitief maken en de percelen waarop het beheer in 2017 plaats zal gaan vinden, digitaal intekenen in de SCAN-GIS applicatie. SCAN heeft een instructie opgesteld en rondgestuurd naar de 40 collectieven. Hierin staan aandachtspunten voor het indienen van het jaarlijks beheer. In de instructie wordt o.a. uitgelegd hoe het indienen per zaaknummer werkt, hoe om te gaan met validatiefouten/ blokkerende fouten en hoe ‘tannen’ in zijn werk gaat.

Minimum percentage bij snoeien
Voor collectieven is het verder van belang om te weten dat zij het minimaal verplichte snoeipercentage dat geldt voor de beheeractiviteiten, vóór 15 december moeten hebben uitgevoerd en gemeld bij RVO.nl. Het niet of te laat melden kan namelijk financiële gevolgen hebben voor het collectief. Meer uitleg hierover vindt u in het document Vraag en antwoord landelijke bijeenkomsten verantwoording ANLb. Het gaat om het melden van de tussenkap en de eindkap bij bijvoorbeeld hakhout, dus niet het jaarlijks snoeien van de knip-en scheerheg. RVO.nl bepaalt aan de hand van de meldingen of het percentage op leefgebied-niveau voor die specifieke beheeractiviteit gehaald is.

bron: Portaal Natuur en Landschap