Subsidiestelsel Natuur en Landschap toegelicht tijdens SNL-campus BIJ12

Op donderdagmiddag 17 november organiseerde BIJ12 een SNL-campus voor provincies. De aanwezigen werden in vogelvlucht meegenomen in de ins-and-outs van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL). Beleidsmedewerkers van de provincies Noord-Brabant, Flevoland en Drenthe vertelden het SNL-verhaal samen met adviseurs van BIJ12. De bijeenkomst was goed bezocht: ruim zestig medewerkers van de twaalf provincies (beleid, uitvoering, juridische zaken, financiën) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) woonden de campus bij.

Samenwerken in de natuur- en landschapsketen
De SNL-campus bestaat uit een drietal onderdelen. Een inleiding, een toelichting op de SNL-instrumenten en een praktijkvoorbeeld met tips en trucs. Aan bod kwamen het natuurbeleid en de Decentralisatie, de uitgangspunten van het SNL en de ketensamenwerking, Index Natuur en Landschap, Natuurbeheerplan, Digitale Keten Natuur en Informatiemodel Natuur, Certificering, Monitoring en Rapportage en Communicatie.

SNL in de praktijk
Na de inhoudelijke inleidingen, was het tijd voor praktijkervaringen en een stuk procesbeleving. Aan de hand van een aantal prikkelende stellingen, werd de SNL-kennis van de aanwezigen getest. Daarbij moesten keuzes worden gemaakt, die vervolgens ook beargumenteerd werden.

Een greep uit de oogst van de middag:
• Investeer aan de voorkant van het proces en wees bereid van elkaar te leren.
• Less is more: houd het eenvoudig.
• Weet wat er speelt in het veld en wat partijen bezighoudt. Organiseer een “benen op tafeloverleg”, om elkaar te informeren en verwachtingen over en weer te managen.
• Informeer provincie-collega’s, BIJ12, RVO.nl en beheerders over het proces. Ook bij eventuele kick ups zoals termijnoverschrijdingen. Organiseer geen verzet, maar oogst begrip.
• Benut de kennis van BIJ12 en RVO.nl. De ervaring is dat er snel wordt gereageerd.
• Maatwerk binnen het SNL is mogelijk, maar niet overal / niet op alle onderdelen.

Meer informatie: de presentatie
Meer weten over de inhoud van de SNL-campus? Bekijk dan hier de presentatie ‘Subsidiestelsel Natuur en Landschap in vogelvlucht’.

Bron: portaal natuur en landschap