BIJ12 kijkt terug op geslaagde collegereeks natuur en landschap Van Hall Larenstein

BIJ12 heeft dit najaar vijf gastcolleges georganiseerd voor studenten Bos- & Natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). BIJ12 verzorgde in 2015 ook al een zestal colleges om de studenten wegwijs te maken in de beleidskant van bos, natuur en landschap. Beiden kijken terug op een geslaagde collegereeks, die goed was toegespitst op de studenten met diverse praktijkvoorbeelden. VHL geeft dit jaar gevolg aan de gastcollege-inzet van BIJ12, door de studenten in de tentamenweek vragen te stellen over de informatie uit de colleges. Een mooi resultaat van de samenwerking.

Gastcolleges natuur en landschap
Op 13 september was het eerste college over het Faunafonds. Op 20 september kregen de studenten een inleiding in het natuurbeleid en het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), Op 27 september werden zij meegenomen in de wereld van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), Op 4 oktober kwam Monitoring en (het werken in de) NDFF aan de orde. De reeks werd op 11 oktober afgesloten met een college over het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Meer informatie: de presentaties
Wilt u meer weten over de inhoud van de colleges? Hieronder staan alle presentaties op een rij:
• Presentatie Faunafonds
• Presentatie Natuurbeleid en Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
• Presentatie Programma Aanpak Stikstof (PAS)
• Presentatie Monitoring en NDFF
• Presentatie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

Over BIJ12
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de twaalf samenwerkende provincies en werkt behalve voor provincies ook voor het rijk en andere ketenpartners.

Bron: portaal natuur en landschap