Reddingsplan voor akker- en weidevogels in Drenthe

In Drenthe ligt een reddingsplan voor de akker- en weidevogels. De beheerders van natuurterreinen, Het Drents Collectief/Agrarische Natuurvereniging Drenthe, Drents Particulier Grondbezit, Werkgroep Grauwe Kiekendief, Landschapsbeheer Drenthe, de vrijwillige weidevogelbeschermers, De Drentse Boermarken en jagersvereniging KNJV hebben overeenstemming over de inhoud van een plan van aanpak.

In het plan staat omschreven welke gebieden kansrijk zijn om dergelijke vogels intensief te beschermen. Dat is nodig om de teruggang onder de populaties weide- en akkervogels tegen te gaan. Het gaat dan naast het al aangewezen gebied Drostendiep om het Noordelijke Hunzedal, Ruinen/Ruinerwold, Alteveer/Kerkenveld en een deel van de Veenkoloniën. Daar is dan ook intensief predatiebeheer mogelijk. Andere maatregelen die in het plan staan opgenomen gaan over een budget voor flexibel beheer en het later inzaaien van mais, educatie en nauwere samenwerking tussen terreinbeheerders en vrijwillige vogelwachters.
Het reddingsplan is de uitwerking van een motie van GroenLinks in Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten beslissen in januari definitief over de inhoud. Begin volgend jaar kan het plan naar Provinciale Staten. Als die er mee instemmen, kan komend broedseizoen de uitvoering zijn beslag krijgen.

bron: ANV Drenthe, 18/11/16