Vogelbescherming klaagt overheid aan om weidevogelbeheer

Vogelbescherming Nederland gaat een klacht indienen tegen de Nederlandse overheid bij de Europese Commissie. Reden is het plan van staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) om geen geld beschikbaar te stellen voor weidevogelbeheer.

Volgens de Vogelbescherming schendt de overheid de Europese Vogelrichtlijn met betrekking tot de bescherming van weidevogels, meldt de Volkskrant dinsdag. Het gaat al jaren slecht met de meeste weidevogelsoorten in Nederland. Cijfers van het CBS toonden vorig jaar aan dat de populaties van de grutto, scholekster, veldleeuwerik en graspieper al vanaf de jaren negentig een geleidelijke maar duidelijke daling laten zien. De Vogelbescherming concludeert dat op termijn nog slechts 1.500 grutto’s over blijven.

Bron: BoerenNatuur.nl/NU.nl, 08-11-16