Reactie op nieuws ‘Vogelbescherming stapt naar Brussel’

Vandaag is in het nieuws dat de Vogelbescherming een klacht gaat indienen bij de Europese Commissie tegen de Nederlandse overheid omdat staatssecretaris Van Dam geen extra geld wil vrijmaken voor weidevogelbeheer.

http://www.nu.nl/binnenland/4347495/vogelbescherming-klaagt-overheid-weidevogelbeheer.html

Reactie BoerenNatuur.nl en LTO Nederland:
Een verrassende actie van De Vogelbescherming. Wij kunnen op dit moment niet overzien wat de gevolgen zijn van een procedure bij de Europese Commissie.

Het is belangrijk dat er voldoende budget is voor effectief beheer. Besteding van dit budget moet plaatsvinden op basis van goed onderbouwde plannen, opgesteld in samenwerking met onder andere terreinbeheerders en waterschappen. Vrijwillige deelname bij de boer blijft het uitgangspunt.

Bron: boerennatuur.nl