Europese Commissie verleent met terugwerkende kracht goedkeuring voor Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap

De Europese Commissie (EC) heeft op 1 september besloten om goedkeuring te verlenen voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL) voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016. De vorige SKNL-goedkeuring gold tot 31 december 2013. De goedkeuring betekent dat de staatssteun over de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 maart 2016 achteraf verenigbaar is verklaard met de interne markt op grond van artikel 107, lid 3, sub c van het VWEU.

Op 4 april 2016 besliste de Europese Commissie (EC) al positief over de verlenging van de goedkeuringsperiode voor de SKNL voor de periode van 1 april 2016 tot en met 31 oktober 2017.
Lees ook het artikel ‘Europese Commissie verlengt goedkeuringsperiode Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap’

Bron: portaal natuur en landschap