Openstelling SNL-applicatie verlaat

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving, lukt het niet om de SNL-applicatie (Toolkit) op 30 september open te stellen voor het intekenen van het collectief beheer voor beheerjaar 2017. De oorzaak van de verlate openstelling is van technische aard. De verwachting is dat de SNL-applicatie op 7 oktober a.s. open gaat.

Gebiedscoördinatoren maken in de SNL-applicatie het collectieve beheerplan voor het agrarisch natuurbeheer in hun gebied. Het gaat hierbij om lopende agrarische natuurbeheersubsidies binnen het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), die zijn ingegaan vóór 1 januari 2016, en na 2016 doorlopen (6-jarige contracten).

Bron: portaal natuur en landschap