Verantwoording jaarlijks beheer ANLb2016

Op 1 oktober moeten de collectieven de verantwoording over het jaarlijks beheer 2016 hebben ingediend. Een precisiewerkje dat met aandacht moet gebeuren. Belangrijk is dat de collectieven per perceel alle beheeractiviteiten secuur en op tijd invullen in SCAN-ICT. Foutmeldingen moeten worden opgelost en veranderingen in de beheeractiviteiten zijn doorgevoerd, om te voorkomen dat de uitbetaling straks lager uitvalt.

Dit jaar verantwoorden de collectieven voor het eerst hun jaarlijks beheer in het kader van het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. De collectieven maken daarmee digitaal de balans op van het beheer dat zij daadwerkelijk hebben uitgevoerd tussen 1 januari 2016 en 1 oktober 2016 en nog gaan uitvoeren tot het eind van het jaar.

Los fouten op tijd op
Een aantal zaken in de SCAN-ICT klopt nog niet. Deze staan met foutcodes aangegeven. Het is aan alle betrokkenen om deze fouten vóór het indienen van de verantwoording samen op te lossen. En aan de collectieven de taak om hun jaarlijks beheer naar realisatie in te vullen. “We willen voorkomen dat een foutieve weergave leidt tot een lagere uitbetaling in januari 2017”, laat Peter van de Boel van RVO.nl weten. “De collectieven, SCAN en ook wij als RVO.nl moeten daarom allemaal extra oplettend zijn.”
We roepen de collectieven dus op om: administratieve onjuistheden of validatieproblemen op te lossen en het beheer dat niet is of zal worden uitgevoerd in 2016 uit het systeem te verwijderen.

Foutieve validatie
Administratieve foutmeldingen geven aan dat bepaalde gegevens aangevuld of gecorrigeerd moeten worden. Zo kan het zijn dat het programma aangeeft dat een bepaald perceel niet overeenkomt met het perceel zoals het bekend is bij RVO.nl. Dat kan komen omdat een perceelgrens bijvoorbeeld bij het intekenen net terecht is gekomen op een aanliggende sloot, of op een perceel van een andere beheerder.

Het voorgenomen beheer wijkt af van gerealiseerd beheer
Aan veel percelen zijn meerdere beheerpakketten (combinaties van beheeractiviteiten) toegewezen. Gerard van Drooge van SCAN: “We hebben ervoor gekozen om vooraf bepaalde beheerpakketten te combineren, dat gaf de grootste flexibiliteit voor de collectieven bij het tussentijds doorgeven van wijzigingen. Maar het betekent wel dat we nu extra alert moeten zijn en overlap moeten verwijderen.”
Om het daadwerkelijk gerealiseerde beheer op het perceel te honoreren, moet de stapeling uit het systeem. RVO.nl en SCAN onderzoeken welke pakketten automatisch ontkoppeld kunnen worden en welke de collectieven zelf moeten doen. Nadere informatie volgt hierover.

Advies: begin bij het grootste perceel
Van Drooge heeft een belangrijk advies voor de collectieven bij het oplossen van de fouten. “Staar je niet blind op afwijkingen van een paar millimeter, maar begin bij het aanpassen van foutcodes en het doorvoeren van het gerealiseerde beheer bij de grootste percelen, waarbij het om de hoogste toeslagen gaat. Dat levert het meeste op.”

Geautomatiseerde controle op ruige mest voorkomt boetes
In het begin van dit jaar is voor veel percelen ingetekend op het uitrijden van ruige mest. Na 1 september is het uitrijden van ruige mest echter niet meer toegestaan. De percelen waarvoor dit voor na 1 september was gepland, moeten dus uit het systeem gehaald worden. Op verzoek van RVO.nl en de collectieven is een technische voorziening in de SCAN-ICT getroffen waarmee de ingetekende percelen ruige mest waarvan geen melding is binnengekomen automatisch uit de verantwoording verwijderd worden. Collectieven hoeven dat dus niet individueel en handmatig te checken.

Controle op jaarlijks beheer blijft mensenwerk
RVO.nl beoordeelt de ingediende verantwoordingen op het jaarlijks beheer. Geheel automatisch is dat nog niet, deels omdat dat nog niet kan, maar zeker ook omdat dat nog niet gewenst is. “We willen iedere aanvraag aan één beoordelaar koppelen”, zegt Peter van de Boel van RVO.nl. “Als die een fout opmerkt die nadelig uitpakt voor het collectief, kan hij of zij navraag doen bij het collectief naar de reden.” De collectieven en de beoordelaars van RVO.nl gaan elkaar treffen op een landelijke bijeenkomst in oktober.

Bron: portaal natuur en landschap