Uitbreidingsaanvragen subsidie Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2017

De gebiedsaanvraag is de basis voor de subsidie voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Vorig jaar dienden 40 agrarische collectieven een gebiedsaanvraag in bij de provincie. Voor 2017 kunnen de collectieven een uitbreiding op hun huidige subsidieverlening aanvragen. Dit kan tijdens de openstellingsperiode voor het ANLb bij de provincie (deze verschilt per provincie). In de meeste provincies is de openstellingsperiode intussen gesloten.

In de provincies Friesland en Zuid-Holland kunnen de collectieven de hele maand september nog een aanvraag indienen. In Noord-Holland is de regeling nog niet opengesteld en de provincie Limburg stelt voor 2017 helemaal niet open.

Waarom een uitbreidingsaanvraag indienen?
Er zijn verschillende redenen om een uitbreiding op de bestaande subsidieverlening aan te vragen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Dit kan als:
• Het collectief een nieuw (deel van een) leefgebied wil toevoegen aan de subsidieverlening, bijvoorbeeld voor waterbeheer.
• Het collectief een of meerdere nieuwe (delen van een) leefgebieden wil toevoegen aan de subsidieverlening en het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wilt aanpassen.
• Het collectief het minimum en maximum aantal hectares voor een (deel van een) leefgebied wil ophogen, waarbij het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied hetzelfde blijft.
• Het collectief het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wil aanpassen, terwijl het minimum en maximum aantal hectares voor het (deel van het) leefgebied gelijk blijft aan het aantal hectares dat in de eerdere beschikking staat.
• Het collectief het minimum en maximum aantal hectares voor een (deel van een) leefgebied wil ophogen en het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wil aanpassen.
• Het collectief het minimum en maximum aantal hectares voor een (deel van een) leefgebied wil ophogen en het gemiddelde bedrag per hectare leefgebied wil verlagen. In dit geval wil het collectief meer beheer uitvoeren tegen lagere kosten.

Aanvraag ingediend en dan?
Als de openstellingsperiode is gesloten, gaat de provincie in samenwerking met RVO.nl aan de slag met het beoordelen van de binnengekomen uitbreidingsaanvragen. De provincies beschikken, na interne beoordeling en na advies van RVO.nl, op de uitbreidingsaanvragen. Dit zal naar verwachting in september en oktober plaatsvinden.
Nu de uitbreidingsaanvragen zijn ingediend en de provincies de aanvragen gaan beoordelen en beschikken, kunnen de collectieven afspraken gaan maken met hun beheerders over het beheer dat zij verwachten uit te gaan voeren in 2017.

Bron: portaal natuur en landschap