Opgave beheeractiviteiten (jaarlijks beheer): wachten op 100% zekerheid is een risico

De agrarische collectieven moeten hun opgave voor de geplande beheeractiviteiten in 2017 (het jaarlijks beheer) vóór 1 januari 2017 indienen. Die deadline is net als vorig jaar scherp. Daarom doen collectieven er goed aan om niet te wachten op de beschikking van hun provincie. Verstandiger is het om de beheercontracten met de deelnemers nu al zo ver mogelijk voor te breiden.
Collectieven vragen voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) vanaf 2016 eerst subsidie aan via de gebiedsaanvraag. Daarna dienen ze hun jaarlijks beheer in bij RVO.nl, met daarin de percelen van alle deelnemers. Het gaat hierbij om het voorgenomen jaarlijks beheer 2017 zoals dat is ingetekend in SCAN-GIS.
Vorig jaar bleek dat veel collectieven wachtten met het opstellen van het jaarlijks beheer totdat de beschikking op de gebiedsaanvraag van hun provincie binnen was. Maar dat brengt een risico met zich mee. Elke dag dat het plan voor het jaarlijks beheer 2017 later wordt ingediend bij RVO.nl, resulteert in een korting van 1%. Is het jaarlijks beheer voor 2017 niet binnen maximaal 25 werkdagen na 1 januari 2017 ingestuurd, dan hebben de collectieven geen recht meer op een beheervergoeding.

Openstelling vertraagd
Alle provincies zouden de maand juni hanteren als aanvraagperiode (openstelling) voor het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Daardoor zouden de collectieven ruim voldoende tijd hebben om het jaarlijks beheer vóór 1 januari 2017 in te dienen. De openstelling is echter in verschillende provincies naar achteren geschoven. Dit deels op verzoek van de collectieven zelf: zij hadden voor het overleg met potentiële beheerders en het onderbouwen van de uitbreiding op de gebiedsaanvraag meer tijd nodig. Maar het interne proces en de interne besluitvorming van een enkele provincie heeft ook meegespeeld. Friesland en Zuid-Holland stellen het ANLb daardoor pas in september open. In Noord–Holland is de aanvraagperiode voor het ANLb begin oktober.

Advies: snel voorbereiden
En daarmee ontstaat er een tijdsdruk om de opgave van de beheeractiveiten (het jaarlijks beheer) op tijd klaar te hebben. “We wijzen collectieven op de risico’s”, vertelt Geert Leenen, regionaal projectleider van BoerenNatuur.nl. “Collectieven zijn al druk met het voorbereiden van het jaarlijks beheer. We adviseren ze om nu ook al zo veel mogelijk gesprekken met boeren te voeren over deelname aan het beheer in 2017, belangstelling te toetsten en te kijken wie meer zwaarder beheer wil voeren.”
Daarnaast is het advies aan de overheid om haast te maken met de subsidieverlening, vervolgt Leenen: “Essentieel is dat de provincies, in afstemming met RVO.nl, zo snel mogelijk de beschikking op de uitbreidingsaanvraag afgeven. Daarnaast constateren we dat bij enkele provincies de definitieve ANLb-kaartlagen van het Natuurbeheerplan nog ontbreken. Collectieven hebben die kaarten van het Natuurbeheerplan nodig om vanaf 1 oktober de deelnemende percelen voor 2017 in te tekenen in de SCAN-GIS-applicatie. Ontbreken de Natuurbeheerplankaarten, dan kan de SCAN-applicatie niet checken of het ingetekende beheer daadwerkelijk daar wel kan plaatsvinden, conform de kaders van het Natuurbeheerplan.”
Kortom: het op tijd indienen van het jaarlijks beheerplan vraagt van alle partijen een tandje extra.
De laatste stand van zaken over de openstelling is te vinden op onze webpagina Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) met een overzicht van de ANLb-openstelling per provincie.

Bron: portaal natuur en landschap