Overijssel verbindt voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders

Gedeputeerde Staten van Overijssel verbinden voorwaarden aan subsidie voor kleine natuurbeheerders, en passen de subsidieregeling Natuur en Landschap aan. Particuliere natuurbeheerders die een oppervlakte natuur beheren die kleiner is dan 75 hectare moeten gaan samenwerken in collectieven voor natuurbeheer. Om de kwaliteit van dat natuurbeheer beter te borgen hebben Gedeputeerde Staten ook besloten dat alle natuurbeheerders een Certificaat Natuurbeheer dienen te hebben. Deelname in een collectief en certificering zijn voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie natuurbeheer. Voor de certificering geldt dat natuurbeheerders zelf een certificaat natuurbeheer aan kunnen vragen of dat gebruik wordt gemaakt van het certificaat van een collectief.

bron: Provincie Overijssel, 20/07/16