Kortere termijnen meldingen en wijzigingen beheer

Het voorschrift van de EU is helder: alle wijzigingen in beheer moeten 14 dagen voor ingang van de wijziging zijn ingediend, zoals dat in alle lidstaten geldt. Maar in de praktijk werkt dat niet altijd; vooral bij weidevogels kan de situatie in een paar dagen veranderen. Daarom heeft de Stichting Collectief Agrarisch Natuurbeheer (SCAN) gepleit voor meer flexibiliteit bij provincies, RVO.nl en het ministerie van EZ. Dat heeft ertoe geleid dat in specifieke gevallen de termijn is teruggebracht naar 5 werkdagen. Korter van tevoren melden is mogelijk, maar betekent per dag een boete van 1% van de maximale dagvergoeding.

SCAN geeft op haar website een uitgebreid overzicht van de nieuw afgesproken termijnen en de achtergronden ervan. Gerard van Drooge van SCAN geeft graag een toelichting. “Het liefst zouden we als collectieven willen dat je op de dag zelf nog een wijziging in het beheer kunt doorgeven. Neem nou een boer die op een bepaald perceel niets heeft afgesproken over maaibeheer. Maar nu blijken er ineens toch weidevogels te zitten. En morgen gaat iedereen maaien, want er wordt mooi weer voorspeld. Op zo’n moment kan de gebiedsregisseur zeggen: laat het gras of het gewas dan op dat ene perceel staan en maai dat 14 dagen later. Of een andere boer die wel een afspraak heeft dat hij tot 1 juni niet zal maaien. Stel nou dat het een laat voorjaar is, en dat de vogels er nog niet klaar voor zijn. Dan wil je die datum graag met 14 dagen verlengen. Maar het is in de praktijk haast onmogelijk om zoiets 14 dagen van tevoren te voorzien.”

5 werkdagen nog te lang
Van Drooge is dus blij dat voor bepaalde beheeractiviteiten een kortere termijn is toegestaan van 5 werkdagen, maar eigenlijk vindt hij dit nog te lang. “Boeren denken niet in werkdagen, zeker niet in maaitijd. Met het weekend erbij is dat eigenlijk gewoon een week. Ik denk dat er collectieven zijn die wijzigingen toch 1 dag van tevoren gaan indienen. Dan krijgen ze te maken met een boete van 1% van de vergoeding per dag dat zij te laat hebben gemeld. Hopelijk nemen zij die voor lief, om een beter ecologisch resultaat te behalen. Op een vergoeding van € 500, en 4 dagen te laat melden, hebben we het dan over 4%, dus € 20.”

Van Drooge ervoor pleit ervoor dat collectieven wijzigingen wél melden bij RVO.nl, ook al is het niet binnen de termijn. “Het is voor ons een speerpunt waarover we in overleg willen gaan met de EU. Aan de hand van de meldingen kunnen we laten zien dat de ecologie voor ons leidend is, en dat we samen tot een betere werkwijze moeten komen.”
Door te monitoren hoe de uitvoering van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in het veld werkt, kunnen alle betrokken partijen samen, binnen het stelsel en in overleg met de Europese commissie, naar gepaste oplossingen zoeken voor de korte en de lange(re) termijn.

Zie: http://scan-collectieven.nl/nieuws/aangepaste-werkwijze-meldingen-en-wijzigingen-waar-mogelijk-kortere-termijnen.

Bron: portaal natuur en landschap