Drentse boeren en loonwerkers in actie voor kievit

2016 is het jaar van de kievit. Die vogelsoort loopt ook in Drenthe snel terug in aantal. De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Drenthe roept boeren en loonwerkers op mee te werken deze teruggang te helpen stoppen.

Het redden van een nest kost weinig moeite. Boeren en loonwerkers kunnen een nest tijdelijk verleggen of er omheen werken. Weidevogelvrijwilligers kunnen daarbij ondersteunen.

Maatregelen
ANV Drenthe biedt boeren ook een programma aan om via een beheermaatregel tegen een vergoeding de broedomstandigheden voor de kievit te verbeteren. Door stroken akkerland later te bewerken of gedurende het broedseizoen braak te laten liggen, krijgen deze vogels meer kans om zich succesvol voort te planten.
Denk daarbij aan na 15 mei inzaaien van maïs of het aanleggen van een strook braakland tot het einde van het broedseizoen.
Op de website www.anvdrenthe.nl wordt een overzicht van de mogelijkheden en vergoedingen getoond. Tevens kunnen boeren zich daar inschrijven voor deelname aan een maatregel.

Download
• Oproep aan Drentse boeren en loonwerkers

Bron: portaal natuur en landschap