Toename van vraat van legsels en kuikens weidevogels Overijssel

Vanaf 2016 zijn agrariërs, gebruikers en beheerders verenigd in een agrarisch collectief, verantwoordelijk voor de uitvoering van het agrarisch natuurbeheer, waaronder het weidevogelbeheer. De collectieven en weidevogelbeschermers hebben de afgelopen jaren een toename van vraat van legsels en kuikens geconstateerd, vooral in het Staphorsterveld, de Tolhuislanden en het Lierder- en Molenbroek. Naast de vos lijkt de steenmarter een steeds grotere rol te spelen bij deze aantasting van weidevogellegsels.

Het collectief Noord West Overijssel heeft bij de provincie subsidie aangevraagd om onderzoek te kunnen laten uitvoeren naar de nestoverleving bij weidevogels. De provincie heeft deze aanvraag gehonoreerd. Het onderzoek wordt dit voorjaar uitgevoerd door een ecologisch adviesbureau.

bron: Provincie Overijssel, 23/03/16