Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 2016

Onderdeel van het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL)
Het agrarisch natuur- en landschapsbeheer moet een duidelijkere meerwaarde opleveren voor natuur, landschap en agrarisch ondernemerschap. Daarom is een vernieuwd stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitgewerkt, gebaseerd op ervaringen uit de agrarische natuurbeheerpraktijk. De kern van het stelsel is een collectieve benadering en het agrarisch natuurbeheer daar toepassen waar dit het meest kansrijk is.

Bron: boerennatuur.nl